CFMS
Computerized Facilities Management System
e-Aduan
Helpdesk
Web Central

 

 

Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi kami di talian (03-3393 5310).

Sila rujuk manual pengguna sebagai panduan sekiranya terdapat sebarang permasalahan untuk mengakses sistem ini.

Peringatan : Segala maklumat berkaitan aduan dan permohonan servis akan dirahsiakan.Tindakan sewajarnya akan diambil oleh pihak yang berkenaan.